Ditt besök

Första gången du besöker Centrumkiropraktorn får du först fylla i en hälsodeklaration och sedan en smärtkarta och sedan får du beskriva din historik gällande ditt problem.

Sedan görs en kiropraktisk undersökning av ryggradens leder , muskulatur samt rörelse omfång. Eventuellt kommer ditt blodtryck att kollas och hjärta och lungor kan komma att lyssnas på.

Neurologisk undersökning med reflexer samt muskeltester och eventuell kontroll av känsel, balans och koordination.

Om något inte stämmer kommer ingen behandling att ges utan kommer att hänvisas till rätt instans för vidare utredning annars kommer kiropraktisk behandling att påbörjas.

Kiropraktisk behandling av involverat rörelsesegment görs för att påverka den nerv som orsakar smärtan. Efter behandling kan du uppleva ömhet i området för justering samt att det kan sticka och pirra i nervensutbredningsområde samt att det kan också göra ont i nervens utbredningsområde och det kan pågå från ett par sekunder till 48 tim eller mer vilket är normalt men alla får inte denna respons.

I enstaka fall kan man bli yr i huvudet då justering har gjorts och det är för att justeringen påverkat nervsystemet som i sin tur påverkat blodtrycket som sedemera återställs.

Man kan också få träningsvärk när nerven börjar att fungera igen och detta är också normalt.

Gå gärna direkt efter justeringen vilket betyder inom din tolerans, då vissa kan gå 1 min och andra kan gå 20 min beroende på hur smärtsamt det är. Använd is på där du fick justeringen i 20 min men inte direkt mot huden utan ett tunt klädesplagg mellan hud och is. Ta sedan bort isen och upprepa sedan efter 1 tim och upprepa fler ggr vid behov.

Gå så mycket du kan och undvik att sitta och böja dig framåt utan böj på benen, då du blir trött lägg dig ner och gärna på samma sida som du fick justeringen på.

När du legat och sovit kommer du troligen att vara sämre än när du gick och lade dig och det är pga att det blir varmt i sängen vilket leder till att disken svullnar upp mer och detta ger mer tryck på nerven vilket leder till att du upplever dig som sämre än när du lade dig så fortsätt med is i 20 min intervaller och försök att gå så mycket du kan.

Dagen för ditt återbesök

Använd inte is innan ditt besök den dagen. Då kommer din respons att genomgås från första besöket och sedan kommer en ny utvärdering att genomföras av ryggradens funktion och ev en ny kiropraktisk justering att göras varpå en promenad uppmuntras samt fortsatt behandling med is hemma.

När du blivit så pass mycket bättre att utökat aktivitet är aktuell bör man starta försiktigt och sedan stegra successivt.

Centrumkiropraktorn Täby AB är den enda kiropraktor mottagningen i Sverige som kan erbjuda det absolut senaste teknologin inom rehabilitering HUBER Motion Lab.

Huber Motion Lab tränar upp muskulatur runt bålen som stabiliserar rygg,bäcken,axlar, nacke, knän samt fotleder samt ger diskarna det livsviktiga rörelse för så snabb återhämtning från skada som möjligt. HUber tränar också upp balans och koordination vilket gör att du har mindre risk att göra illa dig igen.

Kom ihåg att det är inte den kiropraktiska justeringen som läker dig utan det är kroppen själv som ges utrymme att läka sig själv, då människokroppen är en självförsörjande,självupphållande och självläkande varelse. Där din läkning kan ta från en vecka till flera år beroende på ålder, hälsostatus och dit rörelse mönster i ditt allmän dagliga liv.