Kiropraktikens historia

Det finns skrifter från det antika Grekland, Egypten, Babylon och Kina som visar att folk genom åren har använt sig av manipulativ behandling.

I mer modern tid har det funnits så kallade ”bonesetters” som har varit populära både i Europa och USA men det var inte förrän Daniel David (D.D.) Palmer (se bild till höger) 18 september 1895 justerade Harvey Lillard, som varit partiellt döv, och då fick tillbaka sin hörsel som ordet kiropraktik myntades.

Ordet Kiropraktik härstammar från grekiskans Cheiro och praktos som betyder att göra för hand.

1897 öppnades den första skolan i Davenport Iowa. D.D. Palmer flyttade sedan västerut och öppnade flera skolor. D.D. Palmer´s son Bartlett Joshua (B.J). Palmer var den man som utvecklade Kiropraktiken till att bli så stort som det är idag. Han tog in Wilhelm Conrad Roentgen´s uppfinning röntgen för att göra Kiropraktiken mer specifik.

B.J. Palmer köpte in en radiostation för att med dess hjälp sprida Kiropraktiken ytterligare, det skulle senare inhandlas flera radiostationer.

I början på 1900 talet blev många Kiropraktorer satta i fängelse för ”practicing medicine without a license” och arbetet började för att visa att Kiropraktiken var en skilld behandlingsform från den medicinska fakulteten.

Under årens lopp har det uppkommit många olika Kiropraktiska tekniker bla HIO eller Hole in one som B.J.Palmer var med och ta fram där man enbart var intresserad av övre nackregionen andra tekniker som finns att hitta idag är diversified-tekniken (vanligast), Thompson, Aktivator, SOT, AK, Grostik och Gonstead.