Detta är subluxation

En subluxation för oss kiropraktorer är ett ryggradssegment som har rört sig ur position och som orsakar irritation för en nerv eller tryck på en nerv vilket leder till signalstörning i nervsystemet.

Trauma mot ryggraden i form av en ensam företeelse, en så kallad makrotrauma, eller från repetetiva trauman, så kallade mikrotrauma, leder till en sekvens av händelser som i sin tur leder till en subluxation och disk skadas.

  1. Ett trauma för kotan ur position.
  2. Nukleus förskjuts (diskens geleaktiga centrum) mot annulus (diskens yttre ring brosk som varierar mellen 15-25 olika lager) som blir utsatta för stretch och en inflammationsprocess inleds.
  3. Den inflammerade och svullna disken kommer då att kunna komma i kontakt med nerven som kommer ut mellan kotorna. För att skydda sig spänner alla muskler sig för att motverka ytterligare skada på disken och den närliggande nerven.
  4. Den minskade rörligheten mellan kotorna hindrar diskens normala pumpningsmekanism vilket leder till att disken blir torr och spröd och det medför att den lättare går sönder. Disken får nämligen sin näringsförsörjning av så kallad imbition där rörelsen mellan kotorna ger en möjlighet för disken att släppa ut avfall och ta in näring.
  5. Om fibrerna i disken yttre del går sönder kan nukleus komma att sippra ut mellan ringarna av brosk och det kan då ge en kemisk irritation av nerven .
  6. Ju mer av ringbrosket som går sönder desto mer kommer disken att bukta ut mot nerven och till och med brista och det resulterar i ett fullminant diskbrock som kan ge tryck mot en nerv mellan kotorna eller till och med tryck met ryggmärgen.
  7. Där det inte finns diskar mellan kotorna som högst upp i nacken, ger ett trauma till leden att ledkapseln svullnar upp och orsakar trycket på nerven.

Det tar upp till 72 timmar att få maximal disksvullnad , vilket betyder att om du gör illa dig på måndag morgon så blir det som värst för dig på torsdagen.