Huber Motion Lab

Med Huber Motion Lab tränar du genomgående ett maximalt antal muskelgrupper och djupliggande muskelkedjor. Samtidigt aktiveras och stimuleras det neuromuskulära systemet vilket förbättrar balans, koordination och koncentrationsförmågan.

huber-s-048

Huber Motion Lab har kompletta förprogrammerade protokoll bland annat för 12 olika sporter, ett pilatesbaserat program samt inställningar för all form av fysisk rehabilitering. Träningen utförs i olika positioner mot ett givet mål vilket gör träningen extra unik. De posturala (hållning) musklerna stärks genomgående.

Omvandla din kroppssammansättning och återskapa styrkan och flexibilitet samtidigt som du återfår en rak och elegant hållning.

• Tränar hela muskelgrupper och djupliggande muskelkedjor

• Stimulerar det neuromuskulära systemet

• Förbättrar balansen

• Rehabilitering av neurologiska och ortopediska fall

• Når maximal fettförbränning på 3 minuter

• Stärker de posturala musklerna och ger en rak elegant hållning

* Genomgående mycket positiva reaktioner från behandlade patienter

* Interaktivt samspel mellan användare och apparat

* Användbar inom alla åldersgrupper – från ung till senior!

Via en bildskärm, siffror och lysdioder får du information om styrkeförhållandet vänster-höger vilket utvecklar den neuromuskulära kapaciteten.

Se gärna videon nedan (på Engelska) för att se Huber Motion Lab i aktion:

Denna video visar rehabilitering av en MS-patient som med hjälp av Huber Motion Lab fungerar bättre i vardagen: